วีดีโอ

 
 

ชาวประมง" อ่วม ห้ามจับปลา 3 เดือน

“ชาวประมงเทใจ ให้เสธ.ทบ. ไม่ประวิงเวลา รับทราบปัญหา เร่งแก้ปัญหาทันที”
https://youtu.be/u8CRZ3nQAw0