ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
วิธีการสมัคร: สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com