ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

“สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ”

ความสำเร็จในครั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในระดับนโยบายแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันมาอย่างเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่าจะมีการบูรณาการการทำงานเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป