ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ยุทโธปกรณ์กองทัพไทย มีไว้ปกป้องชาติและช่วยเหลือประชาชน

เพื่อพี่น้อง เพื่อประเทศ
เราพร้อมเข้าอำยวยความสะดวก
บรรเทาทุกจ์ร้อนของ ประชาชน