เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

“ชาวเขา” ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “ในหลวง” ..ทรงสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเกษตรกร..

  “ชาวเขา” ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “ในหลวง” ..ทรงสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเกษตรกร..
 
 
 
 

ธ ทรงเป็น พลังแห่งแผ่นดิน.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ....

  ธ ทรงเป็น พลังแห่งแผ่นดิน.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ....
 
 
 
 

จะยาก ลำบาก สักเพียงใด น้ำพระทัย มิเคยหย่อน หรือย่อท้อ

  จะยาก ลำบาก สักเพียงใด น้ำพระทัย มิเคยหย่อน หรือย่อท้อ
 
 
 
 

เจ้าชาย และ เจ้าหญิง แห่งสยาม

  เจ้าชาย และ เจ้าหญิง แห่งสยาม
 
 
 
 

หน้าที่ของคนไทย!!

  หน้าที่ของคนไทย!!
 
 
 
 

ใต้ร่มโพธิสมภารนี้ พระองค์วางแนวทาง เพื่อให้เราทุกคน

  ใต้ร่มโพธิสมภารนี้ พระองค์วางแนวทาง เพื่อให้เราทุกคน
 
 
« First ‹ Prev l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l Next › Last »