เทิดทูนสถาบัน

 
 

วิเชียรปีติ “ทูลกระหม่อม” ประทานกำลังใจ ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ทำให้ทรงผิดหวัง

ผมเชื่อ มานานแล้วว่า ความเป็นอยู่และเป็นไป
ของคนไทย อยู่ในพระเนตรพระกรรณ
ของพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 8 ก.พ. นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เปิดเผยถึงกรณีที่ ....
today.line.me