เทิดทูนสถาบัน

 
 

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม

ขอทรงพระเจริญ