เทิดทูนสถาบัน

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพรปีใหม่ แก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ครับ

"ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ
สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง
ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป"