เทิดทูนสถาบัน

 
 

น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตราบเท่าจะมีลมหายใจครับ...